N vision

research

Archive for July, 2010

July 1st, 2010

Dutch all women cabinet 2010/ vrouwenkabinet 2010

The first of July and still no new Dutch government. Time for a new approach without the old boys ! , Women on Top presents,  with great pleasure, the Dutch Womens Cabinet 2010. With a realistic reflection of the Dutch vote and a fresh look at the necessary  ministries. Now that men devote more time to their families, women can finally show their talents.

Het werd 1 juli en er was nog steeds geen nieuw kabinet. Hoogste tijd voor een andere aanpak zonder old boys. Women on Top presenteert met groot genoegen het Vrouwenkabinet 2010. Met een mooie afspiegeling van de stemverhoudingen en een frisse herschikking van ministeries. Nu de mannen zich eindelijk met hun gezin gaan bemoeien is er alle ruimte voor veel vrouwelijk talent.

First row from left to right/ Eerste rij van links naar rechts:

Ank Bijleveld, Emancipatie en Familiezaken, CDA; Neelie Kroes, Algemene Zaken, VVD; Hare Majesteit de Koningin; Angelien Kemna, Financiën, Partijloos; Heleen Mees, PvdA.

Second row from left to right/Tweede rij van links naar rechts:

Fatma Koser Kaya, Onderwijs en Cultuur, D66; Yvonne Timmermans-Buck, Werk en Pensioenen, CDA; Pamela Bouwmeester, Transport en Mobiliteit, VVD; Nebahat Albayrak, Justitie, PvdA; Tanja Jadnanansing, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA; Marianne van den Anker, Defensie, PVV.

Third row from left to right/ Derde rij van links naar rechts:

Fleur Agema, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, PVV; Janine Hennis-Plasschaert, Landbouw en Natuur, VVD; Agnes Kant, Sociale Zaken en Innovatie, SP; Karin van Bergen, Buitenlandse Zaken, VVD; Jet Bussemaker, Volksgezondheid Welzijn en Sport, PvdA; Kathalijne Buitenweg, Energie en Milieu, GL.

Namens Women on Top,

Sandra Rottenberg, formateur
Nanette Hoogslag, hoffotograaf