N vision

illustration

cover book special NRC: Marga Minco herinnert zich Ida Simons

Bij de uitreiking van de Vijverbergprijs in 1958 kreeg Marga Minco plotseling een ring met een parel van een onbekende vrouw. Het bleek de schrijfster Ida Simons te zijn, wier roman Een dwaze maagd een halve eeuw later een bestseller is.
Door Jessica Voeten.